اطلاعیه

آزمایشگاه ژئوشیمیایی شامل سه آزمایشگاه طیف سنجی نشری، ژئوشیمی و پلاسمای القایی می‌باشد نمونه‌های سنگ بصورت پودر و یا محلول وارد هر 3 آزمایشگاه می‌شود.
در آزمایشگاه طیف‌سنجی نشری؛ نمونه بر روی الکترود قرار گرفته و در نهایت توسط دستگاه اسپکترومتر اندازه‌گیری کمی صورت می‌گیرد .
در آزمایشگاههای جذب اتمی و پلاسمای جفت شده القائی بر روی نمونه‌ها عمل ذوب و انحلال انجام گرفته و از محلول حاصل و دستگاههای تجزیه موجود برای تعیین مقادیر عناصر شیمیائی استفاده می‌گردد.

دستگاه جذب اتمی با شعله Perkin Elmer – 2100

دستگاه اسپکتروسکپی جذب اتمی با شعله موجود در سازمان ساخت آمریکا می‌باشد. این دستگاه قادر به اندازه گیری عناصر زیر در حد تشخیص ‌ ppm است.

Cu, Zn, Pb, Cr, Co, Mn, Ag, Cd, Bi, Sb, Fe, Ni, Al, Si, Ca, V, Cr, Sr, Zr, Aua

اسپکتروسکپی جذب اتمی با کوره گرافیتی Perkin Elmer – 5100

استفاده ازانم کننده‌های الکترونرمال همانند کوره به خاطر حد آشکارسازی بسیار پایین رو به ازدیاد است.
اصولا با کوره گرافیتی می‌توان همه عناصر فلزی با حد آشکارسازی حدود نانوگرم را سنجید ولی کار با کوره بسیار مشکلتر از شعله است و نتایج تکرارپذیر ، به سختی به دست می‌آید ولی دارای حساسیت بسیار بالایی است.

 

جذب اتمی با سیستم تولید هیدرید

عناصر سنگین تر گروههای 4 و 5 و 6 جدول تناوبی به دلیل تشکیل هیدریدهای گازی که در دماهای نسبتا بالا پایدار نیستند توسط دستگاه جذب اتمی با شعله قادر به اندازه‌گیری نیستند، لذا در محیطهای اسیدی با سدیم بورو هیدرید تشکیل هیدریدهای فرار می‌دهند که در اتم کننده (سل کوارتزی) اتم فلزی آزاده شده و با جذب نور لامپ مربوطه، جذب اتمی صورت می‌گیرد.
از این روش فقط برای عناصر As, Hg, Bi, Ge, Sb, Se, Sn, Te می‌توان استفاده نمود. چون فقط تعداد کمی از عناصر تشکیل هیدرید فرار می‌دهند احتمال تداخلات بین عنصری بسیار کم است و نیازی به استفاده از تصحیح زمینه نیست و در ضمن حد آشکارسازی روش نیز تا حد نانوگرم بر میلی‌متر کاهش می است که بر روی سیستم MHS-20 می‌یابد.
سازمان نیز مجهز به سیستم Perkiin Elmer 5100 or 2100 قابل نصب است.
دستگاه نشر سنجی شعله‌ای

این دستگاه فاقد منبع نورانی است و برانگیخته کردن اتمها در آن با حرارت شعله صورت می‌گیرد.در سازمان از این دستگاه برای اندازه‌گیری در حد ppm عناصر زیر استفاده می‌شود : K, Na, Li
کلرایدمتر

از این دستگاه برای اندازه‌گیری مقدار کلر در محلولها و یا نمونه‌های پودر شده که عمل ذوب بر آنها انجام شده استفاده می‌گردد.
این دستگاه قادر است میزان کلر را تا حداقل ppm5 برای محلولها و ppm100 برای نمونه‌های جامد اندازه‌گیری نماید. دستگاه موجود در آزمایشگاه، ساخت شرکت Jenway از انگلستان می‌باشد.
علاوه بر دستگاههای نامبرده شده در آزمایشگاه جذب اتمی از روشهای از روش تتراسیون در اندازه‌گیری W, Mo رنگ‌سنجی در تعیین میزان Ca, Mg, B و رسوب‌گیری در تعیین مقادیر سولفات و گوگرد استفاده می‌شود.
آزمایشگاه طیف‌سنجی نشری

طیف سنجی علمی است که به جداسازی و تجزیه انرژی تابشی بر حسب طول موج و یا فرکانس؛ و بررسی طیف حاصله به منظور کسب اطلاعات فیزیکی و شیمیایی اطلاق می‌گردد.
اسپکتروگراف و اسپکترومتر موجود در سازمان Jarrell-Ash 3.4 آمریکایی است.
اسپکترومتر قادر به اندازه گیری عناصر زیر در حد ppm Be, Cu, Co, Ba, Sc, Y, Yb, Sr, Ni, V, Cr, B, Ga, Zn, Sn, Bi, Ag, In, Pb, Fe, Mn, Mg, Si, Al, Na, K, Ca, Ti ‍ P در حد درصد می‌باشد.اسپکتروگراف نیز قادر به شناسایی طیف وسیعی از عناصر می‌باشد.

 

اسپکتروسکپی مولکولی

این روش بر اساس جذب نور توسط مولکولها طراحی شده است و با توجه به نوع مولکولی که عنصر مورد نظر ما در ساختار آن قرار دارد و طول موجی که آن مولکول جذب می‌کند در محدوده‌های طول موجی متفاوت بکار می‌رود.
دستگاه اسپکتروفونومتر مورد استفاده UV-NIR 3100 ساخت ژاپن می‌باشد. از این دستگاه در اندازه‌گیری عناصر زیر (پس از ایجاد کمپلکس رنگی از عنصر مورد نظر) استفاده می‌گردد : Fe, Mn, P, Si, Al, Ti
کروماتوگرافی یونی

کروماتوگرافی یونی یکی از انواع روشهای کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا محسوب می‌گردد.
در این روش حجم بسیار کمی از نمونه حدود 100 میکرولیتر مصرف می‌گردد. سیستم موجود در Knauer آزمایشگاه سازمان ساخت آلمان است.
در حال حاضر این دستگاه قادر به اندازه‌گیری یونهای زیر در آبهای طبیعی و آشامیدنی و… با حد آشکارسازی؛ ppm میباشد. K, Na, Li, Br, NO3, NO2, Cl, F , HPO4, SO4
آزمایشگاه پلاسمای جفت شده القایی ICP

به عنوان نوع جدیدی از منبع نشری است که فقط برای نمونه‌های مایع طراحی شده است.
البته سیستم نمونه‌گیری قابل استفاده برای گازها و جامدات نیز می‌باشد. یکی از مزایای اصلی این دستگاه توانایی آنالیز چند عنصری سریع می‌باشد.
در آنالیز همزمان اندازه‌گیری 50 عنصر یا بیشتر بسته به نوع سیستم در یک نمونه به وسیله یک پلی کروماتور امکان‌پذیر است. آنالیز پی در پی توسط منوکروماتور انجام می‌شود.
دستگاه موجود در سازمان Plus JY 70 فرانسه می‌باشد و در حال حاضر قادر به اندازه‌گیری عناصر زیر است. Si, Al, Fe, Ca, Mg, Mn, Ti, Ag, B, Ba, Bi, Be, Co, Cr, Cu, Ni, Sr, As, Cd, Mo, W, Sb, Va, Sn